Hjem

 

kontakt@henrikjulin.dk

+45 3027 3243

LEDERSPARRING

ERFARING

... TIL AT STOLE PÅ

HVAD JEG TILBYDER ER:

PARTNERSKAB

Jeg tager medansvar for, at nye ledere udvikler sig hurtigt.

I en verden præget af forandring, usikkerhed, kompleksitet og flertydighed, er teori og andres erfaring ikke nok. Jeg arbejder med også at udvikle mental og emotionel robusthed - og personligt lederskab.

Udvikler ledelseskompetencer som skaber resultater

Læs mere

Løser konkrete udfordringer og udvikler ledelseshåndværket

Læs mere

Gør styrker produktive og "svagheder" irrelevante

Læs mere

Udvikler mental og emotionel robusthed

Læs mere

Hvad siger andre

 

 

Mette Grovermann - Sekretariatschef i ISOBRO

Kort kan jeg sige om Henrik, at han evner at se personen i visionen. I den tid jeg arbejdede sammen med Henrik, var det tydeligt, at hans motivation var at se mennesker udfolde og udforske deres potentiale i de fælles bestræbelser på at nå en større vision. Sagen var vigtigt men aldrig på bekostning af den enkelte. Henrik evner at omsætte visioner til konkret handling og kommunikere om, hvor vi er på vej hen, og hvorfor vi gør, som vi gør – selv i de faser, hvor kun få ser retningen tydeligt.

 

Kristian Øhrstrøm - Compliance Officer and Legal Adviser at Konica Minolta Business Solutions

Henrik har en behagelig fremtoning, som er naturlig og autentisk. Han er god til at få det bedste ud af sine medarbejdere. Gennem en coachende og anerkendende stil formår han samtidig at udvikle de mennesker, han leder. Han skaber engagement og entusiasme for den enkelte, og jeg kan give ham de varmeste anbefalinger.

 

Mirjam Petersen Group HR - Training & Recruitment at Bunker Holding A/S

Henrik er en højt kvalificeret kommunikator; han bruger både hjerte og hjerne i sit arbejde og ser behovene hos de mennesker, han arbejder med. Hans ord bliver omsat til handling med det samme. Han har en unik evne til at innovere og ved, hvordan man skaber de rette omgivelser for de mennesker, han udvikler. Henrik er åben og positiv. Han har en ydmyg tilgang til opgaverne vel vidende, at mennesker har forskellige verdensbilleder.

 

Robert J. Hartnett - Senior Teaching Fellow and Examiner at Edinburgh Business School

Jeg har arbejdet med Henrik i mere end fem år og har observeret hans arbejde som ledelsescoach på vores MBA-program. Henrik er en fremragende kommunikator og motivator, der har en dyb forståelse af coaching og enestående menneskekundskab. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Henrik, og at se ham interagere med sine deltagere. Han har en dyb empati med dem, han træner, og, er i stand til at inspirere dem til at løse problemer og performe på et højere niveau, end de ville have troet muligt.

 

Nicolaj Johansen - CEO, SERVIO A/S

Henrik har designet Servio akademi. Han har vist enestående evne til at forstå vores behov, værdier og mål, og gjort dette til grundlaget for vores akademi. Hans menneskekundskab er fremragende og har derfor kommunikeret godt med alle involverede. Det var meget tydeligt, at han ikke leverede en "hyldevare”, men gjorde en indsats for at imødekomme vores specifikke behov.

 

Peter Birch - Provst (tidl. formand for Menighedernes Daginstitutioner – nu fobu)

Henrik Julin var tilknyttet MD som coach og sparringspartner for den daværende generalsekretær i tre år. En periode med mange organisatoriske udfordringer og omstillinger, hvor vi havde derfor brug for én, med både organisationsforståelse og erfaring med ledelse og konfliktløsning. Henrik leverede et værdifuldt bidrag i forhold til en række udfordringer og var med sin professionelle indstilling med til at skabe afklaring og udvikling på en række punkter, herunder IT og ledelsesstruktur. Han afrapporterede gentagne gange direkte til bestyrelsen, og mig som formand, og jeg oplevede altid Henrik som vidende, løsningsorienteret og kompetent.

 

Email: kontakt@henrikjulin.dk

Telefon: +45 3027 3243

Copyright @ All Rights Reserved